Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Aile Hukuku
Aile Hukuku

Aile hukuku isminden de anlaşılacağı gibi aile ve aileye dair olan her konuyu kapsamaktadır. Aile hukuku, aileye dair olan konularla ilgilenen, Türk Medeni Hukukunun kapsamı ...

Banka ve Finans Hukuku
Banka ve Finans Hukuku

Türkiye’de faaliyet gösterecek olan bankaların kuruluşu ve yurt dışında faaliyet gösteren bir bankanın ülkemizdeki ilk şubesi için atacağı adımı ...

Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan/belirleyen hukuk bilim dalına borçlar hukuku adı verilmiştir. Alacaklı ve ...

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Kamu hukuku bölümlerinden bir tanesi olan ceza hukuku, var olan suçların yanı sıra ceza kavramlarını da kapsamlı bir şekilde incelemekte ve ele almaktadır. Kendi ...

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Alternatif hukuk yollarından bir tanesi de uyuşmazlıkların arabuluculuk, tahkim gibi yöntemler ile çözümlenmesidir. Bu alternatif hukuk yollarının gayesi; yargının ...

Deniz Hukuku
Deniz Hukuku

Deniz hukuku; Deniz ve Okyanus sularının kullanımı konusunda ortaya çıkan sorunlar ile hukuksal açıdan ilgilenen Uluslararası hukukun bir alt dalıdır. Deniz ve okyanuslar ...

Dernekler ve Vakıflar Hukuku
Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Ülkemizde kurulmuş olan derneklerin ve vakıfların kökleri çok eskiye dayanmakla beraber, genetiksel bir geleneğimiz olan yardımlaşma adetimizden ötürü her ...

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel (fikri) hakları; fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları konu edinen hukuk dalıdır.  Patent, marka ve tasarım ...

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Torun & Çiğil Hukuk ...

İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku

Borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi resmi kurallar eşliğinde kanunlara döken hukuk dalıdır. Borçlu kişinin, ödemesi gereken borcu zamanında ödememesi ...

İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku : Kamuya tanınmış olan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk dalıdır.  Vergi ...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işverenin karşılıklı sahip olduğu hakları kapsayan ve bu hakların yasal anlamda nasıl kullanılabileceğini ifade eden hukuk birimidir. Çalışanın sahip olduğu ...

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bu hukuki alan ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri ...

Kira Hukuku
Kira Hukuku

Kira hukuku, kiraya verenler ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklara çare olmak üzere başvurulabilecek bir alandır. Görev ve taahhütlerini yerine getirmesi beklenen ...

Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Torun & Çiğil Hukuk ...

Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ile birlikte bu alandan hizmet alan bireylerin haklarını kapsayan hukuk birimidir. Yeni dönem ile birlikte değişime açık ...

Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku

Sigortacılık faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdüren işletmelerin nasıl bir süreci takip etmeleri gerektiğini ve gösterdikleri faaliyetlerde hangi hususlara dikkat ...

Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair ...

Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

İki taraf arasındaki hukuku işlemleri ele alan hukuk birimidir. Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına alan ticaret hukuku, işletme sahipleri ve alıcılar ...

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku genel anlamda ...