Faaliyet Alanlarımız

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Ülkemizde kurulmuş olan derneklerin ve vakıfların kökleri çok eskiye dayanmakla beraber, genetiksel bir geleneğimiz olan yardımlaşma adetimizden ötürü her geçen gün derneklerin ve vakıfların adedi artmaktadır. Kanun koyucu tarafından, adedi artan dernek ve vakıfların denetimi sebebi ile Türk Medeni Kanunu’nda dernek ve vakıfların hukuki nitelikleri ve hakları belirlenmiştir. Torun & Çiğil Hukuk Bürosu, Dernekler ve Vakıflar Hukuku’nda kurulduğu günden beri hizmet vermekte ve müvekkillerine en iyi şekilde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır.