Faaliyet Alanlarımız

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel (fikri) hakları; fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları konu edinen hukuk dalıdır. 

Patent, marka ve tasarım gibi hakları kapsayan sınaî haklara örnek olarak sanayi ve tarımdaki buluşlar, yenilikler, tasarım ve özgün çalışmalar, marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ad ve işaretleri taşıyan ürünler sayılabilir. Sınâi haklar, bütün bunların yetkilerini sahiplerinin tekeline belirli süreyle bırakan gayri maddi haklardır. Torun & Çiğil Hukuk Bürosu, Fikri ve Sinai Haklar Hukuku dalında kendini geliştirmekle kalmamış ayrıca kendi bünyesinde bulunan çözüm ortakları ile müvekkillerine patent hizmeti de sağlamaktadır.