Faaliyet Alanlarımız

Banka ve Finans Hukuku

Türkiye’de faaliyet gösterecek olan bankaların kuruluşu ve yurt dışında faaliyet gösteren bir bankanın ülkemizdeki ilk şubesi için atacağı adımı denetlemek, yatırım bankaları ile birlikte kalkınma bankalarının kuruluş işlemlerinde rol almak ve teminatlı işler sonucu açılan davaların takibini sağlamak gibi yetilere sahiptir. Bunun yanı sıra bankalardan aldığımız kredilerin sözleşme bölümünün hazırlanması ve sözleşmeler ile ilgili görüşmelerin gerçekleştirilmesi de bankacılık ve finans hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Torun & Çiğil Hukuk Bürosu müvekkillerine Banka ve Finans Hukuku hakkında hukuki danışmanlık sağlamakta ve ihtilaflarda yargı yoluna başvurarak müvekkillerinin hukuki haklarını korumak için gerekli hukuki mücadeleyi göstermektedir.