Faaliyet Alanlarımız

Deniz Hukuku

Deniz hukuku; Deniz ve Okyanus sularının kullanımı konusunda ortaya çıkan sorunlar ile hukuksal açıdan ilgilenen Uluslararası hukukun bir alt dalıdır. Deniz ve okyanuslar sadece ulaşım amaçlı değil, ekonomik amaçlı da kullanılırlar. Dünya’nın globalleşmeye başlaması ile birlikte  ülkeler arasındaki ticaret artmış ve ülkeler arasındaki ticaretin önemli bir aracı da gemiler haline gelmiştir. Torun & Çiğil Hukuk Bürosu, Deniz Hukuku ve Deniz Ticareti Hukuku hakkında, gerek bölgesel gerek uluslararası uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.