Faaliyet Alanlarımız

Aile Hukuku

Aile hukuku isminden de anlaşılacağı gibi aile ve aileye dair olan her konuyu kapsamaktadır. Aile hukuku, aileye dair olan konularla ilgilenen, Türk Medeni Hukukunun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalı olmaktadır. Aile hukukunun başlıca konuları ise nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık ve yardım nafakası olmaktadır. Kadın hakları ve çocuk hakları özel olarak ayrı bir inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da içinde yer almaktadır. Torun & Çiğil Hukuk Bürosu, Aile hukukunda tecrübeli çalışma ekibiyle müvekkillerinin aile hukukundan kaynaklı ihtilaflarında hukuki hizmet sağlamaktadır.