Hoşgeldiniz

Ofisimiz; kişilerin ve kurumların gösterdikleri faaliyetten yahut içerisinde bulundukları durumdan doğan her türlü hukuki prosedür ve problemi müvekkillerine vekaleten üstlenerek, müvekkillerinin kendi işlerine ve gündelik hayatlarına odaklanabilmesini sağlamayı temel amaç edinmiştir.

Detaylı BilgiÇalışma Alanlarımız

Aile Hukuku
Aile Hukuku

Aile hukuku isminden de anlaşılacağı gibi aile ve aileye dair olan her konuyu kapsamaktadır. Aile hukuku, aileye dair olan konularla ilgilenen, Türk Medeni Hukukunun kapsamı ...

Banka ve Finans Hukuku
Banka ve Finans Hukuku

Türkiye’de faaliyet gösterecek olan bankaların kuruluşu ve yurt dışında faaliyet gösteren bir bankanın ülkemizdeki ilk şubesi için atacağı adımı ...

Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan/belirleyen hukuk bilim dalına borçlar hukuku adı verilmiştir. Alacaklı ve ...

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Kamu hukuku bölümlerinden bir tanesi olan ceza hukuku, var olan suçların yanı sıra ceza kavramlarını da kapsamlı bir şekilde incelemekte ve ele almaktadır. Kendi ...

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Alternatif hukuk yollarından bir tanesi de uyuşmazlıkların arabuluculuk, tahkim gibi yöntemler ile çözümlenmesidir. Bu alternatif hukuk yollarının gayesi; yargının ...

Deniz Hukuku
Deniz Hukuku

Deniz hukuku; Deniz ve Okyanus sularının kullanımı konusunda ortaya çıkan sorunlar ile hukuksal açıdan ilgilenen Uluslararası hukukun bir alt dalıdır. Deniz ve okyanuslar ...

Dernekler ve Vakıflar Hukuku
Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Ülkemizde kurulmuş olan derneklerin ve vakıfların kökleri çok eskiye dayanmakla beraber, genetiksel bir geleneğimiz olan yardımlaşma adetimizden ötürü her ...

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel (fikri) hakları; fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları konu edinen hukuk dalıdır.  Patent, marka ve tasarım ...

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır. Torun & Çiğil Hukuk ...

Makaleler ve İçtihatlar